Begin | Vorige | Volgende

395. ASTRONOMIESE TERME

in die rondte gedraai word reguit wegtrek as dit losgelaat word. Die bane wat die planete volg, is 'n resultaat van die wisselwerking van die verskillende kragte. Hoe verder die planeet van die son is, hoe swakker die aantrekkingskrag ; ons vind dus dat die spoed van die planete in hul bane afneem met toename in hul afstand van die son. Die bewegings van die hemelliggame het dus vir die mens verstaanbaar geword, daar die planete, die son self, en die reusesterre almal dieselfde universele wet gehoorsaam.

ASTRONOMIESE TERME

Hemelbol

Die Hemelbol is 'n denkbeeldige sfeer teen die binekant waarvan ons die hemelligame geprojekteer sien.

Hemelpole

Die Hemelpole vertoon as vaste punte in die hemelgewelf, en liggame na aan hulle skyn in sirkels om die pole te beweeg.

Zenit of Toppunt

Die Zenit of Toppunt is die punt op die hemelbol reg onder die voete van die waarnemer, teenoor die zenit.

Nadir of Voetpunt

Die Nadir of Voetpunt is die punt op die hemelbol reg onder die voete van die waarnemer, teenoor die Zenit.

Ompoolse sterre

Die ompoolse sterre op enige breedtegraad is die sterre waarvan die daelikse sirkel om 'n hemelpool geheel bokant die horison lê.

Hemelewenaar

Die Hemelewenaar is 'n groot sirkel op die hemelbol, die vlak waarvan deur die middelpunt van die aarde gaan en die hemel-as reghoekig halveer. Dit is ewe ver van die pole en verdeel die hemelbol in noordelike en suidelike halfronde.

Ekliptika

Die Ekliptika is 'n groot sirkel op die hemelbol waarlangs die son skynbaar gedurende die loop van die jaar beweeg. Dit kruis skuins oor die ewenaar.

Diereriem

Die Diereriem (Sodiak) is 'n nou gordel rondom die hemelbol wat vir omtrent 8° aan weerskante van die ekliptika strek. Die son, die maan en die planete, soos van die aarde gesien, bly altyd binne die grense van dié gordel.

Meridiaan

Die Meridiaan van enige plek is 'n groot sirkel op die hemelbol wat deur die pole en die zenit van die betrokke plek gaan.

Sterredag

Die Sterredag is die tyd wat die aarde nodig het vir 'n volledige aswenteling met betrekking tot 'n vaste ster. Dit duur 23 uur 56 minute.

Sonnedag

Die Sonnedag is die tyd tussen twee agtereenvolgende oorgange van die son oor die meridiaan van enige plek. Gemiddeld duur dit 24 uur.

Begin | Vorige | Volgende